Edifici d’oficines Gran Via / Aribau

En la rehabilitacions d’aquest xamfrà de l’Eixample barceloní es va remuntar en dues plantes  un edifici catalogat, generant un total de 4.200 m2 de superfície destinada a oficines

Emplaçament: Aribau, 1, Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 6.047 m2
Promotor: Grup Immobiliari Castmor

Desenvolupament: 2000-2004
Pressupost: 5.450.000 €
Intervenció: Avantprojecte, Projecte Bàsic i d’Execució i direcció d’obra

Edifici regi protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte 2 (Eixample) dins el Conjunt Especial de Protecció de l’Eixample de Barcelona, que va ser construït l’any 1882 i es troba ubicat a la cantonada de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona amb el carrer Aribau, al bell mig de la ciutat, ja havia estat objecte de reformes els anys 1912 i 1935. En el moment de la remodelació era necessària una intervenció integral per tal de rehabilitar l’edifici, únicament mantenint les façanes originals. D’aquesta manera, l’edifici continua mantenint el seu esplendor arquitectònic de finals del segle XIX però adaptant-se a la seva funció actual.

La intervenció té com a objectiu la rehabilitació funcional de l’edifici, mantenint i restaurant la façana original per tal de construir un edifici amb planta baixa i altell comercials, i sis plantes d’oficines. La característica més important d’aquesta intervenció és la construcció de dues plantes sobre la seva estructura original, integrant-les en la façana existent i a la vegada traslladant els elements de la darrera planta preexistent –cornisa i façana, amb decoració ornamental– per tal de col·locar-los a la sisena planta. A més, es van habilitar també tres plantes subterrànies d’aparcament que no existien a l’edifici original.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres