Urbanització de la Plaça de l’estació de Molins de Rei

La proposta soluciona els diversos condicionants de l’àmbit amb homogeneïtat i extrema simplicitat formal, per tal d’aconseguir un espai públic amb identitat pròpia

Emplaçament: Molins de Rei | Barcelona | Catalunya
Superfície: 3.150 m2
Promotor: Ajuntament de Molins de Rei
Desenvolupament: 2006-2007
Pressupost: 806.000 €
Intervenció: Avantprojecte, i projecte d’execució d’urbanització

El projecte descriu la urbanització de l’entorn de l’estació del ferrocarril de RENFE, al centre del municipi de Molins de Rei, i es divideix en diverses zones d’actuació, entre elles la pròpia de la plaça de l’Estació, que té el seu origen com espai públic en l’arribada del ferrocarril el 1854 i que va ser ordenada per primer cop per un projecte d’urbanització l’any 1931.

La proposta pretén generar un espai accessible i transitable, afavorint els constants fluxos de vianants i retornant el caràcter propi d’una plaça, menysvalorat fins llavors pel continu desordre del trànsit i el visible desgast dels elements preexistents; es suavitza d’aquesta manera la confluència entre la plaça i el carrer carril, i es regula tant el pas de vehicles com el seu estacionament. Les escales que uneixen carrer i plaça es converteixen en el principal element configurador de l’espai: a l’extrem nord-est, serveixen de pedestal a una escultura; a l’extrem oposat estan coronades per quatre plàtans ja existents, que s’alineen en equilibri amb els nous quatre exemplars del carrer Carril.

El paviment és homogeni en tot l’àmbit de la plaça, independentment del seu ús, de forma que no es distorsiona la visió global del conjunt.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres