Rehabilitació de la Plaça de la Creu Alta de Sabadell

Aquest és bàsicament un projecte d’adequació topogràfica, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat a la plaça i, per tant, reforçar el seu caràcter de centre urbà del barri

Emplaçament: Sabadell | Barcelona | Catalunya
Superfície: 7.160 m2
Promotor: Ajuntament de Sabadell
Desenvolupament: 2008-2009
Pressupost: 595.000 €
Intervenció: Avantprojecte, projecte d’execució i direcció d’obres d’urbanització

La plaça es caracteritza per la seva forma triangular i per ser un dels elements d’identitat de l’històric barri de la Creu Alta. Inicialment estava configurada com una plataforma horitzontal a cota intermitja, que resolia mitjançant murs de contenció i accessos esglaonats els límits amb els carrers perimetrals en lleugera pendent.

El projecte, per tant, bàsicament havia de replantejar els nivells de la plaça, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat i, d’aquesta manera, afavorir el seu ús tant per part dels veïns, com pel trànsit que la travessa, atenent a la seva condició de centre indiscutible del barri. Amb aquest objectiu, la proposta dibuixa una plataforma central pavimentada amb pendent transversal imperceptible del dos per cent, que genera amplis accessos a nivell des dels tres carrers perimetrals i, sobre tot, des de l’extrem sud, davant l’església parroquial de Sant Vicenç.

Un altre dels objectius de l’actuació era mantenir el major nombre de preexistències possibles, per tal de limitar els costos, i fent-les servir com elements que equipen el lloc:  la doble filera de til·lers que creuen la plaça de nord a sud, el petit pinar de l’extrem oest o la llarga làmina d’aigua límit est, que s’enjardina com un teló de fons respecte al carrer de més trànsit. L’extrem sud recupera i ordena la creu de terme, que antigament indicava que la Creu Alta era un municipi independent, i incorpora una nova làmina d’aigua dotada de brolladors que actuen de fons de la creu a mida que ens anem apropant al centre de la ciutat.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres