Rehabilitació Del Mercat de Sants

Aquest és un exemple de concepció energèticament eficient de les intervencions en rehabilitació, mitjançant la generació de climatització amb un sistema d’aigua geotèrmica

Emplaçament: Carrer Sant Jordi, 6, Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 11.486 m2
Promotor: Institut Municipal de Mercats| Ajuntament de Barcelona

Intervenció: Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte d’Execució i direcció d’obra. Projecte Bàsic i d’Execució i direcció d’obra del mercat provisional.
Desenvolupament: 2008-2015
Pressupost: 15.665.000 € (mercat definitiu); 2.987.000 € (mercat provisional)

El Mercat de Sants, edifici protegit com a Bé Cultural d’Interès Local en el Catàleg del Patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona, fou dissenyat per l’arquitecte Falqués i Urpí i inaugurat l’any 1913. La proposta de rehabilitació pretén preservar la singularitat de l’edifici existent, mantenint la volumetria de les façanes i els elements estructurals i ornamentals però reformant integralment la funcionalitat interna, amb la voluntat de millorar la competitivitat i capacitat d’atracció de l’edifici i, en conseqüència, provocant també una millora a l’entorn.

Amb aquest objectiu, el projecte proposa la reorganització de l’espai comercial mitjançant la redistribució de les parades de comerciants i la incorporació d’un àrea d’autoservei. De la mateixa manera, s’unifica la imatge exterior gràcies a la integració de les parades exterior a la façana nord i es dota a l’edifici de dues plantes soterrani per donar cabuda als espais de gestió de mercaderies i l’estacionament dels vehicles dels comerciants, clients i veïns. Mitjançant la correcta posició de les rampes exteriors, la proposta dóna prioritat als vianants a l’entorn més immediat del mercat, amb la voluntat de donar importància als recorreguts de proximitat i a les connexions properes amb la xarxa de transport públic existent.

El projecte s’executa en tres fases constructives i ha tingut en compte el disseny i l’execució de les obres del mercat provisional que acull l’activitat dels comerciants al llarg de les obres de remodelació del mercat definitiu.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres