Rehabilitació del Mercat de Molins de Rei

La rehabilitació d’aquest edifici protegit va insistir en l’eficiència energètica mitjançant la generació fotovoltaica d’electricitat a la nova coberta

Emplaçament: Molins de Rei | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 11.330 m2
Promotor: Ajuntament de Molins de Rei
Desenvolupament: 1998-2007
Pressupost: 8.220.000 € (mercat definitiu); 2.080.000 € (mercat provisional); 960.000 € (urbanització)
Intervenció: Estudis previs, Projecte Bàsic, Projecte d’Execució i direcció d’obra. Coordinació d’obres privatives. Projecte Bàsic i d’execució i direcció d’obra del mercat provisional. Avantprojecte i projecte d’execució de la urbanització dels entorns.

El Mercat de Molins de Rei, edifici protegit i declarat Bé Cultural d’Interès Local en el Catàleg del patrimoni arquitectònic, està situat al centre del teixit urbà, i la seva remodelació fou inaugurada l’any 2007. L’objectiu principal va ser mantenir el concepte tradicional de mercat de producte fresc a la vegada que es revitalitzava la seva posició de centre històric comercial. Les millores en accessibilitat, tant rodada (incorporant un aparcament soterrani de doble ús per al mercat i la població) com per als vianants (millora de les comunicacions internes i dels accessos) van resultar fonamentals per al seu desenvolupament.

A més de la millora de l’aspecte extern de l’edifici i la remodelació de l’estructura interna, (excavació de la nova planta soterrada i construcció d’una nova coberta) es van aplicar mesures d’àmbit mediambiental, com la incorporació de sistemes de ventilació natural i plaques solars de producció d’energia elèctrica a la coberta que minimitzen la despesa energètica.

El projecte es va complementar amb el disseny i execució del mercat provisional i de la urbanització de la plaça del mercat. Pb2 també va encarregar-se de la coordinació de les obres privatives dels comerciants del mercat definitiu.

L’edifici ha estat guardonat amb el premi 2008 a la Iniciativa Comercial i als Establiments Centenaris del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, i amb el Premi de la Diputació de Barcelona de Comerç Urbà i de Proximitat a la Millor Actuació Municipal del 2008.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres