Rehabilitació del Mercat Central de Sabadell

La rehabilitació emblemàtica d’aquest edifici protegit, de gairebé 10.000 m2, va ser guardonada amb el Premi al Millor Mercat Minorista d’Espanya el 2004

Emplaçament: Sabadell | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 9.660 m2
Promotor: Ajuntament de Sabadell
Desenvolupament: 1998-2004
Pressupost: 8.290.000 € (mercat); 450.000 € (adequació P-1); 2.060.000 € (urbanització)
Intervenció: Estudis previs, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció d’ obra. Projecte bàsic i d’execució i direcció d’obres d’adequació de la planta -1 de l’aparcament a usos de mercat. Avantprojecte, projecte d’execució i direcció d’obra d’urbanització de l’entorn.

La remodelació del Mercat de Sabadell, edifici protegit declarat com a Bé Cultural d’Interès Local en el catàleg municipal, va ser inaugurada l’any 2004. Es troba situat al límit del centre històric de la ciutat i ha representat sempre un punt important per al comerç del centre de la ciutat. Els anys previs a la remodelació, la zona va veure’s afectada per una sensible reducció d’activitat degut a l’aparició de noves formes comercials i dels canvis produïts als hàbits de compra dels consumidors.

La remodelació buscava reactivar l’activitat comercial de la zona mitjançant la comunicació de dos nivells: la planta mercat existent, reordenada, i la nova oferta de la planta baixa (un supermercat i un restaurant), gràcies a un nucli central de rampes que enllaça, a més, amb l’aparcament soterrat perimetral, no objecte d’aquest projecte. Les millores en accessibilitat es complementaven amb la ubicació en les cantonades tant dels accessos directes des de l’exterior com dels ascensors, que completen la comunicació amb l’aparcament, i els muntacàrregues, que donen accés a la zona de gestió de mercaderies situada a la primera planta soterrada de l’aparcament perimetral.

El projecte es va complementar amb el disseny i execució de la urbanització de l’entorn immediat del mercat i l’adjacent Plaça Sant Jaume.

L’edifici va rebre el Premi al Millor Mercat Minorista d’Espanya l’any 2004, concedit per MERCASA.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres