Recinte Comercial Via Sabadell

La claredat funcional del projecte proporciona al recinte una flexibilitat que ha permès adaptar-lo tant a les necessitats dels operadors com a la canviant legislació comercial

Emplaçament: Sabadell Parc Empresarial, Sabadell | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 89.995 m2
Promotor: Vantoureix S.L..

Desenvolupament: 2009-2012
Intervenció: Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte d’Execució i direcció d’obra. Assessorament sobre la viabilitat comercial. Concreció de l’ordenació volumètrica. Tramitació de la llicència comercial.

El recinte comercial de Sant Pau de Riu Sec es troba emmarcat en el desenvolupament urbanístic Sabadell Parc Empresarial, un projecte que engloba sòl industrial, oficines i recinte comercial concebut per a adaptar-se a les necessitats d’empreses de diversos sectors i amb la voluntat de reactivar una zona d’activitat econòmica situada en un punt estratègic com Sabadell, per la seva proximitat a la ciutat de Barcelona i la seva excel·lent xarxa de comunicacions.

L’assessorament comercial i la tramitació de les llicències van resultar elements clau per al desenvolupament dels projecte, permetent la implantació de grans firmes del sector comercial i de restauració al recinte. El desenvolupament de la comercialització i l’adaptació a les diferents necessitats dels operadors van ser, a més, aspectes a tenir en compte a l’hora de desenvolupar el projecte arquitectònic.

El projecte respon amb eficiència als requisits previs de claredat funcional i control de costos de construcció, mitjançant l’adaptació topogràfica, la modulació estructural, la prefabricació de la façana, la fluïdesa en els accessos i circulacions i la potenciació dels motors comercials. Aquesta claredat dota a la proposta d’una flexibilitat que ha permès respondre de manera immediata a les modificacions de distribució comercial que han resultat dels canvis en la legislació comercial a mig procés constructiu.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres