Centre Comercial Gran Via 2

Aquesta nova construcció, de més de 170.000 m2, va constituir en el moment de la seva inauguració un centre pioner, en quant a mix comercial i punt d’atracció de clients

Emplaçament: L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 173.187 m2
Promotor: LSGIE  S.A.

Desenvolupament: 1992-2002
Pressupost: 120.150.000 €
Intervenció: Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte d’Execució i direcció d’obra. Estudi de viabilitat comercial. Modificació del planejament derivat. Assessorament en la tramitació de la llicència comercial

El centre comercial Gran Via 2, situat a L’Hospitalet de Llobregat, a la seva zona límit amb la ciutat de Barcelona, es troba molt pròxim al centre de la ciutat comtal i, a la vegada, de les diferents connexions viàries d’aquesta amb l’àrea metropolitana. La seva concepció va actuar com una espoleta de tota la transformació urbanística que ha convertit el sector en un dels principals pols d’ atracció de l’àrea metropolitana.

Es tracta d’una nova construcció que en el moment de la seva inauguració va significar un centre pioner en pel que fa al mix comercial i també com a punt d’atracció de clients. La combinació d’hipermercat, galeria comercial, multicines i restauració, tot això acompanyat d’una acurada urbanització dels entorns i un aparcament soterrat amb capacitat per més de 3.000 vehicles, fan que l’experiència de compra resulti còmoda i atractiva. L’edifici s’organitza en dos nivells comercials al voltant dels “Malls”, espais públics de relació concebuts com passejos coberts, de caràcter gairebé urbà. A la planta superior de l’edifici es situa la zona d’oci, que compta amb un cinema multi sales i un grup de locals destinats a restauració situats al voltant d’una terrassa descoberta.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres