Assessorament a l’expansió comercial del Grup Carrefour a Catalunya

L’estudi d’anàlisi sobre l’estat actual i les previsions de creixement de la distribució comercial va ajudar a establir les prioritats d’ expansió del grup a Catalunya

Emplaçament: Catalunya
Promotor: Grup Carrefour
Desenvolupament: 2003

Per tal de concretar la seva política d’expansió, Carrefour va encarregar Pb2 Projecte l’assessorament en relació a la localització d’emplaçaments adequats per a la implantació dels seus nous centres a Catalunya mitjançant l’anàlisi tant d’espais, i del pressupost necessari, com de les sol·licituds i normatives adients per a la seva legalització.

Les tasques d’assessorament es van basar en la recollida de dades i diagnosi en dos àmbits fonamentals. En primer lloc, la recopilació de dades sobre els establiments existents, tant dels centres comercials en les seves diferents tipologies, com dels establiments comercials minoristes alimentaris i no alimentaris, i de la seva implantació en relació a la distribució demogràfica del moment.

En segon lloc, la detecció dels àmbits de potencial expansió comercial, mitjançant la interrelació dels sectors de possible creixement  municipal, i definits pel plantejament urbanístic general i derivat, amb detecció dels punts de creixement permesos i establerts per la legislació vigent, tant autonòmica com municipal.

La interrelació entre un i altre àmbit va permetre establir les prioritats d’implantació de Carrefour en un moment de gran creixement en el sector de la distribució comercial.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres