Rehabilitació i ampliació del CEIP Garcia Fossas

La rotunditat formal de l’edifici històric amaga certa complexitat en la convivència d’usos, resolta mitjançant la claredat funcional amb la que s’ubiquen els nous elements

Emplaçament: Igualada | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 3.250 m2
Promotor: GISA – Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Desenvolupament: 2005-2010
Pressupost: 3.680.000 €
Intervenció: Avantprojecte. Projecte Bàsic, Projecte d’Execució i direcció d’obra

Aquest edifici, protegit pel Catàleg del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de la ciutat d’Igualada, va ser projectat com un orfenat amb una planta en forma d’U que envoltava un pati central, si bé és cert que mai va arribar a fer-se servir com a tal des de la seva construcció l’any 1936. Al llarg de la seva història aquest edifici s’ha fet servir com a hospital de guerra, escola i institut; ha acollit el museu de la ciutat, el museu de la pell i, darrerament, una llar d’infants en planta baixa i un centre de formació de professors a la segona planta. L’any 2005, i davant les creixents necessitats d’escolarització del municipi, la Generalitat de Catalunya va decidir dur a terme la seva rehabilitació i ampliació per tal de convertir-lo en una escola d’ensenyament primari de dues línies, però mantenint alhora la llar d’infants i el centre de professors.

A partir del reconeixement de la singularitat arquitectònica de l’edifici històric, els criteris d’actuació amb els que Pb2 va desenvolupar el projecte van ser: d’una banda, l’ocupació de part del pati interior com a nou gimnàs, deixant els dos patis laterals que il·luminen tant el gimnàs com la part de la planta baixa existent; d’una altra, la ubicació de dos nous nuclis d’escales exteriors que permeten l’adequació a la normativa contra incendis sense afectar els usos preexistents; i per últim, la construcció en façana posterior d’un gran vestíbul en planta baixa, que recull els nuclis d’escales i permet accessos independents al gimnàs i al centre de formació de professors de la segona planta.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres