Pavelló Talgo – Museu del Ferrocarril de Vilanova

El disseny d’un pavelló per a l’exposició dels materials de Talgo es va plantejar coherentment amb els valors intrínsecs de la modernitat que definien la marca.

Emplaçament: Vilanova i la Geltrú | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 1.480 m2
Promotor: Dragados S.A.

Desenvolupament: 2011
Intervenció: Estudis previs i avanç d’avantprojecte

El Museu del Ferrocarril és singular per estar ubicat en un notable conjunt d’arquitectura industrial ferroviària, així com per disposar d’una esplèndida i valuosa col·lecció de vehicles ferroviaris, una de les millors d’Europa. L’objecte del projecte era, d’una banda, la definició dels criteris de remodelació del museu i, d’una altra, el disseny d’un pavelló de característiques arquitectòniques singulars per a l’exposició dels materials corresponents a la marca Talgo, d’acord amb els valors intrínsecs de modernitat amb els que es van dissenyar.

La proposta respecta el plantejament del projecte museològic global però, a la vegada, entén el complex com una reunió d’edificis amb característiques diverses, oferint al visitant una experiència dinàmica, però dins un conjunt coherent i unitari.

L’edifici del nou pavelló està plantejat amb una successió de pòrtics paral·lels a mode de pèrgola, constituïts per una estructura metàl·lica industrialitzada en harmonia amb el conjunt existent, però amb un acabat interior que permeti l’entrada de llum uniforme. Així, mentre que l’acabat exterior de la coberta es planteja amb una xapa metàl·lica perforada que actuï com a filtre visual i protegeixi de l’assolellament directe, l’acabat interior es proposa amb plaques de policarbonat que permetin aconseguir un sostre il·luminat uniformement.

 

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres