Centre d’oci I Convencions I Parc Golf la Piella

En aquesta finca de 16ha Pb2 va plantejar la implantació d’una escola d’oci basada en la pràctica del golf, amb el criteri de potencia el caràcter de l’espai natural preexistent.

Emplaçament: Montcada i Reixac | Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 997 m2
Promotor: Verdsport Global S.L.

Desenvolupament: 2003-2004
Intervenció: Avantprojecte i Projecte Bàsic. Assessorament i gestió urbanística

Can Piella és una finca de 16ha amb una suau pendent a nord, situada a l’entorn periurbà del municipi de Montcada i Reixac, a l’àrea metropolitana de Barcelona. El projecte plantejava la rehabilitació integral i ampliació de la masia de Can Piella, al centre de la finca, i l’adequació i preservació del seu entorn, amb l’objectiu d’implantar una escola esportiva i d’oci basada en la pràctica del golf, en la seva modalitat de Pitch & Putt.

La intervenció estava orientada a projectar una imatge de compromís amb l’entorn natural en un àmbit que començava a mostrar signes de degradació, amb la presència d’usos il·legals, ocupacions marginals i abocaments incontrolats. Des de la seva concepció, la proposta es va configurar com una nova oferta oberta a la ciutat i de promoció d’aquest esport amb caràcter públic, motiu pel qual havia de convertir-se en un nou pol d’atracció del municipi.

El criteri bàsic definit per Pb2 va ser el de mantenir el caràcter d’espai natural preexistent, potenciant-lo mitjançant l’èmfasi en les seves característiques topogràfiques, hidrològiques, històrico-patrimonials i de vegetació inicials. Els treballs duts a terme van incloure també la gestió urbanística inicial i la tramitació de la concessió d’aigües davant l’Agència Catalana de l’Aigua.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres