Habitatge unifamiliar a Can Mates

La coberta d’aquest habitatge d’alt standing actua com a captadora solar en tot el seu conjunt, amb l’objectiu de d’alimentar la instal·lació d’aigua i el terra radiant, així com també climatitzar la piscina

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès, Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 713 m2
Promotor: Petra Minus Dad S.L.

Desenvolupament: 2007-2010
Intervenció: Avantprojecte. Projecte Bàsic, Projecte d’Execució i direcció d’obra. Parcel·lació de tres finques.

Aquest habitatge per a família nombrosa es troba situat a una finca amb pendent a sud i excepcionals vistes sobre la serra de Collserola. L’edifici, de planta en L, es recolza a la cantonada nord-est de la parcel·la, amb la finalitat d’alliberar la resta, i s’adapta a la pendent mitjançant un ajust del nivell de la planta baixa, segons es tracti de la zona d’estar, la cuina, la terrassa exterior o la piscina. La planta baixa es resol com un espai continu que mira al sud, tamisat per divisòries de lames verticals, fixes i mòbils, que generen el confort necessari.

Quatre materials bàsics resolen el conjunt: l’obra vista, amb maó klinker de color blanc a les façanes; el basalt, en diferents acabats (polit, envellit, abuixardat) als paviments interiors i exteriors i remats de façana; l’acer a la coberta a quatre aigües que actua com a captadora solar en el seu conjunt; i la fusta de roure, en els plafonats interiors i a les divisòries de lames verticals.

L’aposta més important per la sostenibilitat de l’edifici es produeix mitjançant la coberta que, gràcies a un innovador plafó sandvitx d’acer negre integra la captació solar amb l’objectiu d’alimentar la instal·lació d’aigua calenta sanitària, el terra radiant i el sistema de climatització de la piscina. Els potents ràfecs al sud, per protegir els grans vitralls de la planta baixa del sol de l’estiu, i l’ús de l’aigua de la pluja són les altres característiques mediambientals integrades a l’habitatge.

Aquesta obra ha resultat finalista en el XI Premi d’Arquitectura de Sant Cugat del Vallès.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres