Edifici residencial al carrer Rosselló

El projecte va revalorar l’emplaçament, a la part nord de l’Eixample barceloní, mitjançant la reordenació de l’edificabilitat prevista i la creació d’una planta altell.

Emplaçament: Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 4.733 m2
Promotor: Promaxca Inmobiliaria S.L.

Desenvolupament: 2004-2008
Pressupost: 3.790.000 €
Intervenció: Modificació del Pla Especial. Projecte Bàsic, Projecte Executiu i direcció d’obra. Urbanització. Reparcel·lació

L’àmbit, d’uns 790 m2, conformava una de les unitats d’actuació de l’illa delimitada pels carrers Còrsega, Sardenya, Rosselló i Sicília, a l’eixample barceloní, amb l’objecte d’eliminar el tram pendent del passatge Coradino i consolidar l’ordenació en edificis plurifamiliars. En aquest cas, i mitjançant la modificació del planejament urbanístic, la proposta de Pb2 va reubicar l’edificabilitat del cos secundari, inicialment prevista a planta baixa més un pis a l’interior de l’illa, a sobre del cos principal, generant una planta altell. Aquesta acció, va revalorar l’emplaçament i a més permetia millorar la qualitat espacial de l’interior d’illa, ja que el sòl alliberat es destinava a complementar una petita zona verda preexistent.

El projecte consta de 30 habitatges, dels quals tres són dúplex amb accés directe des de la zona verda abans mencionada. L’edifici disposa, a més, de dues plantes de soterrani destinades a aparcament, i també d’un local comercial. Tant la façana que dóna a carrer com la façana de l’interior de l’illa incorporen balconades de grans dimensions que, dotades de tancaments mòbils actuen com a espais de filtre entre els habitatges i l’exterior. La resta de la façana es resol amb maó d’obra vista de tipus klinker en color blanc, amb la intenció de poder garantir un bon envelliment de l’edifici.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres