Conjunt Industrial a Sant Pau de Riu Sec

La proposta d’ordenació de més de 57.000 m2 de sostre industrial aconsegueix una diversitat tipològica que no limita la implantació de les activitats industrials

Emplaçament: Sabadell Parc Empresarial, Sabadell, Barcelona | Catalunya
Superfície construïda: 57.700 m2 (total) | 10.990 m2 (projecte bàsic)
Promotor: Vantoureix S.L..
Desenvolupament: 2011-2012
Pressupost: 3.113.755 € (projecte bàsic)
Intervenció: Avantprojecte. Concreció de l’ordenació volumètrica i Projecte Bàsic

La unitat d’execució  1 del sector de Sant Pau de Riu Sec es troba emmarcada en el desenvolupament urbanístic Sabadell Parc Empresarial, un projecte que engloba sòl industrial, terciari i comercial concebut per adaptar-se a les necessitats d’empreses de diversos sectors i amb la voluntat de reactivar una zona d’activitat econòmica en un punt estratègic com Sabadell.

La proposta ordena volumètricament el conjunt de la unitat i dóna forma al projecte d’edificació de 22 naus modulars de la zona sud de la parcel·la, així com la vialitat interior prevista. Es plantegen dues tipologies bàsiques, amb llums i alçades diferents, en funció de les superfícies totals de les naus, que es desenvolupen en planta baixa més altell. Les llums (10 i 14m) són resultat d’una anàlisi per a la optimització dels sistemes estructurals que, juntament amb l’ús de materials prefabricats en façanes i forjats, resulten en un control més exhaustiu dels costos de construcció. Tanmateix, cada nau és estructuralment independent, amb l’objectiu de no limitar la implantació de les activitats industrials segons la seva classificació en base a la normativa de protecció contra incendis.

Les 22 naus es conceben amb un tractament unitari de façanes i no només com una simple juxtaposició d’elements iguals, fet que permet, per exemple, la continuïtat de la franja de retolació.

Compartir

T’agrada?
Contacta amb nosaltres